Stands ødelæggelsen 
af hele Danmarks slot

Nyborg Slot er hele Danmarks ældste bevarede kongeborg.
Nu skal den pakkes ind i firkantet, moderne arkitektur.
Men danskerne har ikke været med på råd.
Og den valgte løsning er ikke den rigtige.

Nyborg Slots Venner arbejder for den harmoniske, langtidssikrede løsning.
Slottet har ligget her i 800 år. Har vi virkelig for travlt til at tænke os ordentligt om?

Fredningen må og skal respekteres, og anliggendet er af national betydning.

 Nyborg Slots Venner er et nyt, privat og upolitisk initiativ startet i marts 2018 af mennesker med veneration for vores kulturarv og en kærlighed til Nyborg. Vi har pr. 16. april passeret 300 støtter og 1000 følgere på Facebook – og er støt voksende.

Vi mener, at sagen om Nyborg Slot har principiel betydning for den måde, vi forvalter vores fredede kulturarv herhjemme fremadrettet. Vi mener, at sagen er grebet forkert an, tager Nyborgs fremtidige udvikling som gidsel og forspilder en enestående chance for at synliggøre en spændende del af Danmarkshistorien.

På denne side kan du følge vores arbejde og tilkendegive din støtte. Alle kan være med, det er gratis og med opbakning tilkendegiver du din tro på en bedre løsning. 

Hjemmesiden er i en tidlig fase og vil løbende blive opdateret.

Hvad?

Nyborg Slot er vores ældste bevarede kongeborg, anlagt som en fæstningsby i 1100-tallet på en unik beliggenhed midt i Riget. Byen har en lang og farverig rolle i Danmarkshistorien frem til slutningen af 1600-tallet.
For at øge antallet af turister, skal der midt i det fredede fortidsminde opføres nye bygninger. Bygninger, der for altid vil ændre på anlægget, og hvis skala og udførelse indkapsler og helt tager pusten fra den historiske slotsbygning. Det er et opgør med 100 års dansk tradition for bygnings- og fortidsminidebevaring. Målet er flere turister fra nær og fjern.
Nyborg Kommune og Østfyns Museer vil skabe en fortælling om Nyborg Slot som demokratiets vugge i middelalderens Danmark. Derfor skurrer det endnu mere, at hele processen om slottets nybyggeri har været inderligt udemokratisk.  Planlægning handler om at vælge den rette løsning. Desværre har man ved nedrivning af to garnisonsbygninger fra 1800-tallet udraderet slottets militærhistoriske epoke fra 1660 til 1913.

Fagfolk i museums- og bevaringsmiljøet er oprørte, men deres mening tæller heller ikke. 

Hvem?

Store donationer er drivkraften bag projektet, og det gør det svært at sige nej, selvom løsningen er dårlig.  Realdania og A.P. Møller Fonden bidrager med størstedelen af de 351 mio kr., som projektet skal koste. Fondene er sammen med Nyborg Kommune og Østfyns Museer, der driver Nyborg Slot, blevet enige om, at der skal bygges nyt. Konklusionen om nybyggeri er truffet i en lukket proces uden høring eller borgerinddragelse.

Der er flere betænkelige dobbeltroller. Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet er både bygherre og  fredningsmyndighed, og har derfor fejlet som garant for kulturarven. Det er svært for almindelige mennesker at afvige fra fredningsreglerne. Men her sørger man selv for de nødvendige dispensationer til sit eget projekt, og der har ikke været nogen tvivl fra starten, om at man nok skulle få lov.

Formanden for ‘Det Særlige Bygningssyn’, der er statens rådgivende organ i fredningssager, er en særdeles travl mand. Udover at skulle rådgive kulturministeren og Slots- og Kulturstyrelsen om netop slotsprojektet, er han også chef for Cubo Arkitekter, der skal tegne det nye Nyborg Slot.  

Han – der er udpeget som formand for et konsulterende fredningsudvalg – og fondene med deres formålsparagraffer inden for bygningsbevaring –  burde vide bedre. 

Hvorfor?

Nyborg vil gerne øge antallet af turister. Ombygningen skal være den mirakelkur, der vender årtiers dårlige udvikling i Nyborg og får byen på verdenskortet. Man håber at lave et stykke verdensarkitektur, som kan tiltrække folk fra nær og fjern. Men projektet er forkert.  Man vil gerne på UNESCO’s liste over verdens umistelige kulturarv. Det kommer man bare ikke ved at bygge nyt.

Med “minimalistisk, digital formidling” tror man, at man kan bringe sig i kategori med så helstøbte historiske ensembler som Warszawa og Dubrovnik. 

Mon Christiansfeld var blevet ophjøjet til verdensarv, hvis Brødremeninghedens Kirke var blevet moderne fortolket i generiske mursten, stål og glas? 

Kan man virkelig bevare det gamle ved at bygge nyt?

Hvad
siger vi?

Vi arbejder for at løfte sagen på rette niveau!

Vi mener, at det er en paradoksalt at fejre 100-året for bygningsfredningsloven ved at ødelægge vores ældste bevarede kongeborg.

Omtanke og besindighed må være det første hensyn! Stedet er og bliver et stykke fredet Danmarkshistorie, uanset Slots- og Kulturstyrelsens nye holdning. Slottet har ligget på sin plads i 800 år. Vi har tid til at tænke os om og vælge den helt rette løsning. Den planlagte intervention vil for altid ændre på Nyborg Slot. 

Fremgangsmåden vækker bekymring – både i den aktuelle sag og for fremtiden. Nyborg Slots Venner handler om mere end Nyborg!

Nyborg burde stå ved sin arv. Genopret fæstningsvoldene, lad byen blomstre som sammenhængende historisk miljø inden for voldene i samspil med slottet. Nybyggeri skal ikke stå i kontrast, men harmonere. Det må være det bærende princip. Nyborg bliver aldrig en turismemæssig sværvægter ved at eksperimentere med hovedattraktionen. Løsningen ligger i at turde skele til udlandet og tænke større end den aktuelle ambition om at blive Fyns svar på Kolding. Forventningen om arkitektonisk ikonicitet vil aldrig blive indfriet. Hvorfor nøjes, når man kan høste den store gevinst?

Fortæl andre om sagen, og følg os på facebook, twitter og instagram, og deltag i debatten med #RedNyborgSlot. Og husk: et læserbrev virker

Hvordan ser projektet ud?

Luk menu